Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou organizace uvedené v přehledu "profily zadavatelů".

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nejdek, Karlovarská ulice přechod pro chodce a pěší chodník – část II
Město Nejdek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2018 01.10.2018 13:00
Nejdek, ulice Karlovarská, Úprava stávajícího chodníku a přechodu pro chodce - část I
Město Nejdek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2018 01.10.2018 13:00
Úspory energie firmy Zdražil – tepelné čerpadlo
Jaroslav Zdražil
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 04.10.2018 10:00
Úspory energie firmy Zdražil – LED svítidla
Jaroslav Zdražil
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 04.10.2018 10:00
Úspory energie firmy Zdražil – fotovoltaické kolektory
Jaroslav Zdražil
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 04.10.2018 10:00
Bezbariérová trasa Rotava – aktivity městský úřad – část A (čtvrté vyhlášení)
Město Rotava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2018 19.09.2018 10:00
Mateřská škola - Orel
Obec Orel
podlimitní Příjem nabídek 31.08.2018 25.09.2019 10:00
Pořízení a implementace komplexního IS MěÚ Rotava
Město Rotava
podlimitní Příjem nabídek 28.08.2018 25.09.2018 10:00
Dodání kompaktního traktoru s přídavným zařízením
Městys Svatava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.08.2018 20.09.2018 10:00
Montánní kulturní dědictví č. projektu: 100265914 - Vybavení expozice knihovny latinské školy
Město Jáchymov
podlimitní Příjem nabídek 28.08.2018 21.09.2018 10:00
Revitalizace historického jádra města na nám. Republiky v Jáchymově, etapa 3 B
Město Jáchymov
podlimitní Hodnocení 23.08.2018 14.09.2018 13:00
Bezbariérová trasa Rotava - aktivity městský úřad - část B (třetí vyhlášení)
Město Rotava
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2018 05.09.2018 10:00
Rekonstrukce sportoviště ZŠ Bochov
Město Bochov
podlimitní Hodnocení 01.08.2018 23.08.2018 10:00
Oprava cesty k zahrádkám včetně odvodnění
Město Habartov
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2018 06.08.2018 13:00
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Libá
Obec Libá
podlimitní Hodnocení 12.07.2018 03.08.2018 10:00
všechny zakázky