Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou organizace uvedené v přehledu "profily zadavatelů".

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dýšina - Rekonstrukce ulice Kostelní, Nová Huť - oprava ulice Krátká
Obec Dýšina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 10.05.2018 10:00
Odvlhčení domu, nám. Republiky čp. 496, Jáchymov
Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 09.05.2018 12:00
Dodávka traktoru pro obec Dolní Nivy
Obec Dolní Nivy
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2018 20.04.2018 10:05
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY VE MĚSTĚ JÁCHYMOV - ČÁST ZÁPADNÍ CHODNÍK
Město Jáchymov
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2018 10.05.2018 10:00
„VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU DO SMOLNÉ“
Město Rotava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2018 14.05.2018 10:00
Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří – bezbariérovost
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2018 25.04.2018 13:00
Energetická studie Nejdek
Město Nejdek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2018 25.04.2018 10:00
Oprava hřbitovní zdi na p.p.č. 384, Brod nad Tichou
Obec Brod nad Tichou
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2018 23.04.2018 12:00
„Stavební úpravy ul. Národní v Habartově“
Město Habartov
podlimitní Hodnocení 05.04.2018 23.04.2018 14:00
Prodloužení stoky splaškové kanalizace Hranice, Ruská ulice - Krásňany
Město Hranice
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2018 24.04.2018 15:00
Dopravní automobil - pracovní plošina
Město Hranice
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2018 09.04.2018 10:00
ZŠ Karlovarská, Nejdek - rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby
Město Nejdek
podlimitní Hodnocení 16.03.2018 12.04.2018 10:00
„Rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa – Jižní sídliště“
Město Habartov
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2018 26.03.2018 11:00
Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu
Město Horní Bříza
nadlimitní Hodnocení 12.03.2018 16.04.2018 09:00
MOBILNÍ INFRASTRUKTURA PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCI KOTEC O.P.S. - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KOTEC o.p.s.
podlimitní Hodnocení 09.03.2018 28.03.2018 10:00
všechny zakázky