Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou organizace uvedené v přehledu "profily zadavatelů".

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Obec Hazlov – Rekonstrukce Základní školy a školky
Obec Hazlov
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 24.05.2021 10:00
2021-21 TI Kostelec
Obec Kostelec
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2021 24.05.2021 14:00
Obec Staré Sedlo – Rekonstrukce objektu na nájemní byty
Obec Staré Sedlo
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2021 24.05.2021 12:00
Výměna přístřešků pro veřejnou dopravu na autobusových zastávkách v obci Dolní Nivy
Obec Dolní Nivy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.04.2021 24.05.2021 15:00
Rekonstrukce kulturního domu v obci Hájek
Obec Hájek
podlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 19.05.2021 10:00
Rotava, Sklenský vrch - kanalizace, vodovod
Město Rotava
podlimitní Příjem nabídek 20.04.2021 14.06.2021 12:00
Úprava sídlení zeleně nad viaduktem ve městě Kaznějov
Město Kaznějov
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2021 14.05.2021 10:00
Nový bezpečnostní přepad, oprava požeráku Dolní Švajgrák
Město Rotava
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2021 15.04.2021 10:00
„Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov“
Město Habartov
podlimitní Vyhodnoceno 24.03.2021 14.04.2021 08:00
„Habartov, oprava komunikace na p.č.873“
Město Habartov
podlimitní Vyhodnoceno 23.03.2021 23.04.2021 08:00
Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě
Město Kaznějov
podlimitní Hodnocení 16.03.2021 07.04.2021 13:00
Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu
Město Krásné Údolí
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2021 26.03.2021 09:00
Zkvalitnění zázemí pro environmentální výuku na MŠ v Rotavě
Město Rotava
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.12.2020 22.12.2020 10:00
Multifunkční dům Dolní Nivy - výkon technického dozoru stavebníka
Obec Dolní Nivy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2020 01.12.2020 15:00
Výběr pojistitele na neživotní pojištění SUNP, a.s.
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 06.11.2020 07.12.2020 10:00
všechny zakázky