Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou organizace uvedené v přehledu "profily zadavatelů".

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace - Revitalizace rybníka na Mariánské
Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2017 22.02.2017 13:00
Oprava mostu přes Jáchymovský potok
Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2017 03.03.2017 11:00
Územní studie sídelní zeleně
Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2017 06.03.2017 11:00
Přestavba holobytů č.p. 179 ve Vintířově
Obec Vintířov
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2017 27.02.2017 14:00
Krásné Údolí, Oprava hřbitovní zdi a Oprava chodníku KD-hřiště
Město Krásné Údolí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2017 08.03.2017 12:00
POŘÍZENÍ VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ CISTERNY NA DOPRAVU VODY PRO JEDNOTKU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Město Kynšperk nad Ohří
nadlimitní Příjem nabídek 03.02.2017 21.03.2017 13:00
Nákup CAS pro SDH Krásná
Obec Krásná
nadlimitní Příjem nabídek 02.02.2017 09.03.2017 15:00
Údržba bytového a nebytového fondu města Habartov v letech 2017 - 2020
Město Habartov
podlimitní Příjem nabídek 31.01.2017 22.02.2017 15:30
Kanalizace Kluč III. etapa
Město Habartov
podlimitní Hodnocení 30.01.2017 16.02.2017 09:30
Revitalizace zeleně prostoru hřbitova v obci Dýšina
Obec Dýšina
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2017 09.02.2017 10:00
Stavební úpravy MK v ul. Zahradní, vč. parkoviště u MŠ, Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.01.2017 13.02.2017 10:00
Výstavba školní jídelny v obci Dýšina
Obec Dýšina
podlimitní Hodnocení 17.01.2017 02.02.2017 09:00
"Zateplení mateřské školy-obec Bukovany"
Obec Bukovany
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.01.2017 15.02.2017 14:00
Přístavba výtahu pro dům s pečovatelskou službou (DPS), Zámečnická 501/7, Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.12.2016 16.01.2017 10:00
SAMOOBSLUŽNÉ BEZKONTAKTNÍ AUTOMYČKY – CW plus s. r. o.
CW plus s. r. o.
podlimitní Hodnocení 12.12.2016 02.01.2017 10:00
všechny zakázky