Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou organizace uvedené v přehledu "profily zadavatelů".

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zkapacitnění stávajícího parkoviště, Krátká ul., Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2017 11.12.2017 10:00
MOBILNÍ INFRASTRUKTURA PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCI KOTEC O.P.S. - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KOTEC o.p.s.
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2017 30.11.2017 10:00
Dodávka plynu pro objekty v majetku města Kaznějov
Město Kaznějov
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2017 20.11.2017 17:00
Dodávka elektřiny pro objekty v majetku města Kaznějov
Město Kaznějov
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2017 20.11.2017 17:00
Nákup univerzálního stroje na sekání trávy a hrnutí sněhu
Město Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2017 21.11.2017 10:00
Demolice bytové domy č.p. 111, 112, 114 Sedmidomky, Nové Sedlo – Loučky
Město Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.10.2017 31.10.2017 10:00
Oprava stávající hřbitovní zdi
Obec Dýšina
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.09.2017 12.10.2017 11:00
Oprava Mostního objektu M7, Nejdek
Město Nejdek
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.08.2017 11.09.2017 11:00
Oprava Mostního objektu M12, Nejdek
Město Nejdek
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.08.2017 11.09.2017 11:00
Oprava MK Krásná na poz.p.č. 1615, 1616, 1697/1, 1605/2, 1605/3
Obec Krásná
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.08.2017 08.09.2017 13:00
Muzeum nám. Karla IV. čp. 238, Nejdek
Město Nejdek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2017 11.09.2017 09:00
Sloučení provozu Základní umělecké školy Nejdek, Dvořákova, p.o. a Základní školy Nejdek, nám. Karla IV., p.o.
Město Nejdek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2017 11.09.2017 10:00
Dodávka vysokozdvižné plošiny na automobilovém podvozku
Město Habartov
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.08.2017 17.08.2017 12:00
Úspory energie Průmyslový Park Pardubice
Průmyslový park Pardubice a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2017 22.08.2017 10:00
REVITALIZACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTI A DOPLŇKOVÉ VÝSADBY A OŠETŘENÍ STROMŮ V BEZDRUŽICÍCH
Město Bezdružice
podlimitní Hodnocení 12.07.2017 28.07.2017 08:00
všechny zakázky