Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou organizace uvedené v přehledu "profily zadavatelů".

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění objektu Školní jídelny Základní a mateřské školy G.Pattona Dýšina na pozemku st.č. 405/7 a 405/26 v k.ú. Dýšina
Obec Dýšina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2016 24.10.2016 13:00
Likvidace komunálního a separovaného odpadu města
Město Kaznějov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2016 15.11.2016 14:30
Dodávka elektřiny pro objekty v majetku města Kaznějov
Město Kaznějov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2016 15.11.2016 14:30
Rekonstrukce multifunkčního centra – budovy č.p. 333
Obec Nové Hamry
podlimitní Příjem nabídek 30.09.2016 27.10.2016 14:15
Demolice stavebního objektu na st.p.č. 65 a 66 k.ú. Štítary u Krásné
Obec Krásná
podlimitní Hodnocení 27.09.2016 14.10.2016 10:00
Svoz a likvidace odpadu pro město Hranice
Město Hranice
podlimitní Hodnocení 27.09.2016 14.10.2016 10:15
Pořízení velkokapacitní CAS pro JSDH Milíkov
Obec Milíkov
nadlimitní Příjem nabídek 26.09.2016 18.11.2016 10:00
Demolice objektu č. p. 250 - Město Rotava
Město Rotava
podlimitní Hodnocení 26.09.2016 19.10.2016 09:00
Obecní úřad Orel
Obec Orel
podlimitní Hodnocení 16.09.2016 05.10.2016 10:00
Demolice bytových domů č. p. 583 a 585 v ulici Karla Čapka v Habartově
Město Habartov
podlimitní Hodnocení 07.09.2016 30.09.2016 10:00
Úspory energie v sanatoriu Zábřeh – stavební práce
Vermont s.r.o.
podlimitní Hodnocení 05.09.2016 10.10.2016 11:00
Pořízení elektromobilu – 3D-Lasertec s.r.o.
3D-Lasertec s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.09.2016 26.09.2016 10:00
Zřízení kamerových bodů napojených do kamerového systému Klidné příhraničí
Město Kaznějov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.07.2016 12.08.2016 14:00
Snížení energetické náročnosti objektu Valdštejnova 726/57 v Chebu
Mgr. Kateřina Bendová
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2016 08.08.2016 11:00
Pořízení technologie Colormax, s.r.o. - jednohřídelová rozmítací pila a podstolní zkracovací pila
ColorMax s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.07.2016 08.08.2016 10:00
všechny zakázky