Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou organizace uvedené v přehledu "profily zadavatelů".

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákladní automobil - nosič kontejnerů
Město Hranice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2017 03.05.2017 10:00
Pořízení technologie - AZUS Březová s.r.o.
AZUS Březová, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2017 30.05.2017 10:00
Rekonstrukce komunikace v ul. Hornické, Jáchymov
Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2017 09.05.2017 11:00
Chodník a veřejné osvětlení podél silnice II/209 z Chranišova do Chodova
Město Nové Sedlo
podlimitní Hodnocení 30.03.2017 20.04.2017 10:00
Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří - II. etapa
Město Kynšperk nad Ohří
podlimitní Hodnocení 29.03.2017 24.04.2017 13:00
Oprava chodníku v ulici Vilová v Hranicích
Město Hranice
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2017 10.04.2017 10:00
Karlova stezka II - Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky
Město Nejdek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2017 10.04.2017 10:00
Montánní kulturní dědictví " č. projektu : 100265914 Rekonstrukce historických prostor radnice na expozici knihovny latinské školy
Město Jáchymov
podlimitní Hodnocení 13.03.2017 31.03.2017 11:00
Zateplení Základní umělecké školy ve Františkových Lázních - opakování
Město Františkovy Lázně
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.02.2017 24.02.2017 10:00
Projektová dokumentace - Revitalizace rybníka na Mariánské
Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2017 22.02.2017 13:00
Oprava mostu přes Jáchymovský potok
Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2017 03.03.2017 11:00
POŘÍZENÍ VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ CISTERNY NA DOPRAVU VODY PRO JEDNOTKU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Město Kynšperk nad Ohří
nadlimitní Hodnocení 03.02.2017 21.03.2017 13:00
Údržba bytového a nebytového fondu města Habartov v letech 2017 - 2020
Město Habartov
podlimitní Hodnocení 31.01.2017 22.02.2017 15:30
Kanalizace Kluč III. etapa
Město Habartov
podlimitní Hodnocení 30.01.2017 16.02.2017 09:30
Revitalizace zeleně prostoru hřbitova v obci Dýšina
Obec Dýšina
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2017 09.02.2017 10:00
všechny zakázky