Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou organizace uvedené v přehledu "profily zadavatelů".

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění svozu a likvidace bioodpadu 2018-2021, včetně pronájmu sběrných nádob, Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2018 05.03.2018 10:00
Projektová dokumentace sídlišť K Chlumu a Malé náměstí - Dýšina
Obec Dýšina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2018 23.02.2018 10:00
Výměna vodovodních řadů ve městě Rotava
Město Rotava
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2018 05.03.2018 10:00
Krásné Údolí, Staré paneláky – chodníček + odvodnění
Město Krásné Údolí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2018 05.03.2018 12:00
Správa a údržba veřejného osvětlení města Nové Sedlo
Město Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2018 26.02.2018 10:00
Vybudování chodníku - Jalový dvůr, Loučky u Lokte
Město Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2018 05.03.2018 10:00
Oprava Mostního objektu M12, Nejdek
Město Nejdek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2018 26.02.2018 10:00
Oprava Mostního objektu M7, Nejdek
Město Nejdek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2018 26.02.2018 11:00
Obnova kanalizace - Dýšina, ul. Školní
Obec Dýšina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.02.2018 21.02.2018 10:00
Pořízení dopravního automobilu pro projekt „Dovozová služba“
Město Habartov
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2018 14.02.2018 14:00
„Dodávka elektromobilu kategorie N1 nad 2,5 tuny pro technické služby města Habartova“
Město Habartov
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2018 14.02.2018 14:00
Pořízení automobilu pro sociální služby Rotava
Město Rotava
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2018 12.02.2018 09:55
Dobudování kanalizace v obci Albrechtice n. O.
Dobrovolný svazek obcí Křivina
podlimitní Prokazování kvalifikace 26.01.2018 26.02.2018 10:00
Kompletní rekonstrukce komunikace u čp. 75 až čp. 63 a 62 obce Bukovany
Obec Bukovany
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2018 05.02.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti objektu Městského kulturního střediska v Lubech
Město Luby
podlimitní Příjem nabídek 15.01.2018 21.02.2018 11:00
všechny zakázky