Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou organizace uvedené v přehledu "profily zadavatelů".

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace průmyslového areálu DEBRA Dolní Žďár u Ostrova
General Public s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2020 04.05.2020 10:00
VO Habartov, Staré město rekonstrukce veřejného osvětlení
Město Habartov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2020 29.04.2020 13:00
Oprava čelní strany fasády radnice do 1 NP
Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2020 06.04.2020 10:00
Rekonstrukce ulice Palackého - 1. Etapa, Jáchymov
Město Jáchymov
podlimitní Hodnocení 11.03.2020 01.04.2020 09:00
Znovuoživené Krušnohoří, č. projektu 100283813 - Obnova kapličky Popov
Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2020 24.03.2020 11:00
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ ZÁMEČEK ŽĎÁRNÁ - opakování
Zámeček Žďárná z.s.
podlimitní Hodnocení 03.03.2020 19.03.2020 10:00
Krásní Údolí - komplexní úpravy okolí kostela sv. Vavřince
Město Krásné Údolí
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2020 02.03.2020 09:00
Dodávka traktorového nosiče kontejnerů a kontejnerů
Obec Dolní Nivy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2020 19.02.2020 23:59
Stavební úpravy křižovatky Sokolovská - Truhlářská, Kynšperk nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2020 21.02.2020 10:00
Staré Sedlo - chodníky v Sokolovské ulici
Obec Staré Sedlo
podlimitní Hodnocení 31.01.2020 24.02.2020 15:00
Oprava mostu M4 přes Stříbrný potok u č. p. 695
Obec Stříbrná
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.01.2020 05.02.2020 13:00
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v základní škole Kvílice, okres Kladno – ICT – II. opakování
Základní škola Kvílice okres Kladno
podlimitní Hodnocení 13.01.2020 29.01.2020 10:00
Odstavná a parkovací plocha u lékárny v Rotavě
Město Rotava
podlimitní Hodnocení 08.01.2020 06.02.2020 10:00
Traktor včetně píslušenství
Obec Stříbrná
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2019 09.12.2019 15:00
Zateplení sportovní haly města Luby a pořízení vzduchotechniky
Město Luby
podlimitní Vyhodnoceno 11.10.2019 04.11.2019 11:00
všechny zakázky