Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou organizace uvedené v přehledu "profily zadavatelů".

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„MODERNIZACE UČEBEN – ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEJDEK, NÁM. KARLA IV., p. o. – elektronika“ – II. vyhlášení
Město Nejdek
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 26.06.2019 10:00
Modernizace vozového parku TI SYSTEMS s.r.o. - užitkový vůz
TI SYSTEMS s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2019 24.06.2019 15:00
Modernizace vozového parku TI SYSTEMS s.r.o. - sklápěčka
TI SYSTEMS s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2019 01.07.2019 10:00
Rekonstrukce střechy MŠ č. p. 510 Sklářská ulice
Město Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2019 18.06.2019 10:00
Oprava MK ul. U Kina v Hranicích u Aše
Město Hranice
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2019 13.06.2019 14:30
Svoz odpadu pro obec Hazlov
Obec Hazlov
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2019 21.06.2019 15:00
Kostel Panny Marie Bolestné, ambit s kaplemi, Mariánské Radčice, kulturní památka – restaurování nástropních a nástěnných maleb
Cisterciácké opatství Osek
podlimitní Hodnocení 24.05.2019 14.06.2019 10:00
Opravy komunikací 2019, Nejdek
Město Nejdek
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2019 10.06.2019 10:00
Dodávky elektřiny pro objekty v majetku města Kaznějov pro rok 2020
Město Kaznějov
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2019 03.06.2019 16:00
Sociální podnik Radim Hurdes
Radim Hurdes
podlimitní Hodnocení 21.05.2019 07.06.2019 10:00
Přeložka teplovodu z VS 2 a demolice skladu u čp. 6
Město Habartov
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2019 22.05.2019 10:00
Služby BOZP a PO pro město Nejdek
Město Nejdek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2019 15.05.2019 10:00
Základní devítiletá škola a školka Hazlov - rekonstrukce
Obec Hazlov
podlimitní Vyhodnoceno 26.04.2019 21.05.2019 14:00
Sociální podnik MADOSTA s.r.o.
Madosta s.r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 23.04.2019 13.05.2019 10:00
Vybudování nového chodníku od objektu na p. č. 6, ul. Pohraniční stráže, KÚ Svatava
Městys Svatava
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2019 06.05.2019 10:00
všechny zakázky