Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou organizace uvedené v přehledu "profily zadavatelů".

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Stabilizace a oprava Kalvárie v Jáchymově“
Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2018 04.04.2018 11:00
ZŠ Karlovarská, Nejdek - rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby
Město Nejdek
podlimitní Příjem nabídek 16.03.2018 12.04.2018 10:00
Rekonstrukce sekundárního topného kanálu v Novém Sedle
Město Nové Sedlo
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2018 04.04.2018 13:00
"Bukovany - Rekonstrukce VO - RVOI"
Obec Bukovany
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2018 28.03.2018 11:00
„Rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa – Jižní sídliště“
Město Habartov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2018 26.03.2018 11:00
Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu
Město Horní Bříza
nadlimitní Příjem nabídek 12.03.2018 16.04.2018 09:00
MOBILNÍ INFRASTRUKTURA PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCI KOTEC O.P.S. - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KOTEC o.p.s.
podlimitní Příjem nabídek 09.03.2018 28.03.2018 10:00
Vybudování místních komunikací Novohuťská, Duhová a oprava části místní komunikace Lesní
Obec Dýšina
podlimitní Hodnocení 06.03.2018 22.03.2018 10:00
Rekonstrukce komunikace ulice Žižkova I. etapa, Jáchymov
Město Jáchymov
podlimitní Příjem nabídek 01.03.2018 26.03.2018 13:00
PD "Chodník Nejdek - Pozorka, podél II/220, I. etapa"
Město Nejdek
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2018 14.03.2018 11:00
Oprava opěrné zdi, ulice Boženy Němcové, p. p. č. 4881/5 pod p. p. č. 5039/2 v Jáchymově, u schodiště
Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2018 16.03.2018 11:00
Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života – stavební práce
Město Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2018 12.03.2018 10:00
Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života – pomůcky
Město Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2018 12.03.2018 10:00
KoDuS Nové Sedlo p. č. 1315/11, 399/1, 404/4, 399/3, 399/4 a 398
Město Nové Sedlo
podlimitní Příjem nabídek 22.02.2018 27.03.2018 10:00
Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života – nábytek
Město Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2018 12.03.2018 10:00
všechny zakázky