Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou organizace uvedené v přehledu "profily zadavatelů".

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zkvalitnění zázemí pro environmentální výuku na MŠ v Rotavě
Město Rotava
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.12.2020 22.12.2020 10:00
„DÝŠINA – NOVÁ HUŤ, STEZKA V ÚSEKU IN-LINE DRÁHA - GOLF“-„DÝŠINA– REKONSTRUKCE ULICE V LOUŽKU“ - „DÝŠINA – OPRAVA KOMUNIKACE KE HŘBITOVU“
Obec Dýšina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.11.2020 02.12.2020 10:00
Řešení zpevněných ploch ulic Pohraniční stráže, S.K.Neumanna, Zelená
Městys Svatava
podlimitní Hodnocení 15.11.2020 22.12.2020 09:00
Multifunkční dům Dolní Nivy - výkon technického dozoru stavebníka
Obec Dolní Nivy
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2020 01.12.2020 15:00
Výběr pojistitele na neživotní pojištění SUNP, a.s.
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 06.11.2020 07.12.2020 10:00
Revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku
Cisterciácké opatství Osek
nadlimitní Hodnocení 05.10.2020 14.12.2020 10:00
Elektronická aukce na dodavatele elektrické energie pro Město Horní Bříza a jeho příspěvkové organizace pro rok 2021 — 2022
Město Horní Bříza
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2020 14.10.2020 11:00
LÁVKA PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ - zachování dřevěné části a výměna koncových železobetonových polí
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.09.2020 20.11.2020 12:00
Pořízení linek na výrobu respirátorů
General Public s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.09.2020 22.10.2020 10:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce bezpečnostního přelivu na rybníku Sýkorák
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2020 28.08.2020 10:00
Herní prvek, Stříbrná
Obec Stříbrná
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2020 07.08.2020 13:00
Prodejna potravin Stříbrná
Obec Stříbrná
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2020 28.07.2020 13:00
Smlouva o dílo - Společná stezka Vishay-Revoluční, Dolní Rychnov-2.etapa
Obec Dolní Rychnov
podlimitní Hodnocení 10.06.2020 28.06.2020 00:00
Instalace otvorových výplní včetně jejich dodávky do sportovní haly Luby
Město Luby
podlimitní Hodnocení 08.04.2020 05.05.2020 10:00
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ ZÁMEČEK ŽĎÁRNÁ - opakování
Zámeček Žďárná z.s.
podlimitní Vyhodnoceno 03.03.2020 19.03.2020 10:00
všechny zakázky