Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou organizace uvedené v přehledu "profily zadavatelů".

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava hřbitovní zdi v Habartově
Město Habartov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2018 26.11.2018 11:00
Dodávka elektřiny pro objekty v majetku města Kaznějov
Město Kaznějov
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2018 20.11.2018 10:00
Rekonstrukce komunikace ulice Husova, Jáchymov
Město Jáchymov
podlimitní Příjem nabídek 08.11.2018 30.11.2018 09:00
Rotava - zapojení vrtu HV 01
Město Rotava
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2018 19.11.2018 11:00
Komunitní centrum Josefov
Obec Josefov
podlimitní Příjem nabídek 01.11.2018 26.11.2018 09:55
Montánní kulturní dědictví č. projektu 100265914 - Vybavení expozice knihovny latinské školy
Město Jáchymov
podlimitní Hodnocení 25.10.2018 20.11.2018 09:00
Komunikace a sjezdy pro 5 RD, lokalita U Školy, Rotava
Město Rotava
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.10.2018 07.11.2018 10:00
Centrum Rožec
Erudito, z. s.
podlimitní Hodnocení 15.10.2018 08.11.2018 10:00
014D24100 8181 Rotava - Dopravní automobil
Město Rotava
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2018 23.10.2018 12:00
Úspory energie firmy Zdražil – LED svítidla
Jaroslav Zdražil
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2018 26.10.2018 10:00
Zateplení, rekonstrukce střechy a osazení topného zdroje bytového domu č.p. 118 Loučky
Město Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.10.2018 29.10.2018 11:00
Úspory energie firmy Zdražil – tepelné čerpadlo
Jaroslav Zdražil
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.09.2018 04.10.2018 10:00
Úspory energie firmy Zdražil – fotovoltaické kolektory
Jaroslav Zdražil
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.09.2018 04.10.2018 10:00
Pořízení a implementace komplexního IS MěÚ Rotava
Město Rotava
podlimitní Vyhodnoceno 28.08.2018 25.09.2018 10:00
Revitalizace historického jádra města na nám. Republiky v Jáchymově, etapa 3 B
Město Jáchymov
podlimitní Hodnocení 23.08.2018 14.09.2018 13:00
všechny zakázky