Veřejná zakázka: Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1
Systémové číslo: P12V00000001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.01.2012
Nabídku podat do: 16.02.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je v rámci tohoto zadávacího řízení provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby – výkaz výměr, a touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kynšperk nad Ohří
 • IČO: 00259454
 • Poštovní adresa:
  Jana A. Komenského 221
  35751 Kynšperk nad Ohří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206246

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Kynšperk nad Ohří
Zdeněk Šidlo
Jana A. Komenského 221
35751 Kynšperk nad Ohří

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy