Veřejná zakázka: Karlova stezka II - Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1131
Systémové číslo VZ: P17V00000036
Datum zahájení: 23.03.2017
Nabídku podat do: 10.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Karlova stezka II - Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování Studie proveditelnosti k projektu „Karlova stezka II. – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky“. Jedná se o vypracování studie a přípravné dokumentace v rozsahu vyjmenovaných a specializovaných činností. Zejména se jedná o zajištění stanovisek orgánů státní správy, zajištění stanovisek správců inženýrských sítí, prověření stavby s územními plány dotčených obcí, zpracování podkladů pro zanesení do územních plánů obcí, projednání záměru s vlastníky pozemků a zajištění jejich stanovisek, prověření variantních tras včetně výškového řešení, návrh technického řešení v místech terénních zásahů a dalších problematických místech trasy a návrh technického řešení lávek přes řeku Rolavu pro účely projednání se správcem toku.

Nedílnou součástí předmětu bude dále geodetické zaměření vč. geologické rešerže a provedení dendrologického (popř. hydrogeologického) průzkumu. Všechny tyto vyjmenované činnosti a profese tvoří celek s názvem „Studie proveditelnosti“. Součástí budou všechny potřebné činnosti, vyjádření, prohlášení, projektové podklady, které nejsou v předmětu specifikovány, ale pro jeho kompletnost budou nezbytně nutná.

Trasa začíná cca. ve staničení 2+450, končí ve staničení 9+800 (dle Situace - cyklostezka, která je přílohou č. 3 této výzvy a dle přílohy č. 4 – Průvodní zpráva: Vyhledávací studie cyklistické trasy „Rolavská cyklostezka“ Nová Role – Nejdek – Nové Hamry).

Studie proveditelnosti
Součástí studie proveditelnosti je:
• textová analýza projektu (sloučení projektu)
• analýza efektivnosti investice
většinou v určitém časovém rámci.

Základní osnova:
• Úvodní informace
• Stručné vyhodnocení projektu
• Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
• Management projektu a řízení lidských zdrojů
• Technické a technologické řešení projektu
• Dopad projektu na životní prostředí
• Zajištění investičního majetku
• Finanční plán a analýza projektu
• Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
• Přispění ke zlepšení života v obcích
• Harmonogram projektu
• Závěrečné shrnující hodnocení projektu
Předpokládaný rozsah stránek Studie proveditelnosti min. 50 stran.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 810 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nejdek
 • IČO: 00254801
 • Poštovní adresa:
  Město Nejdek
  Náměstí Karla IV. 239
  362 21 Nejdek
 • Název oddělení: Odbor investic a správy majetku - Oddělení investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216243

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Nejdek
Náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky