Veřejná zakázka: Chodník Fojtov, Nejdek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1160
Systémové číslo VZ: P17V00000065
Datum zahájení: 29.05.2017
Nabídku podat do: 13.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chodník Fojtov, Nejdek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebního objektu SO 105 a SO 431 v rámci rekonstrukce silnice – průtah Fojtov. Podél komunikace vznikne ve střední části obce jednostranný chodník šířky 1,5m. Chodník je navržen v šířce 1,7m. Příčný sklon chodníku je 2,00% m vůči komunikaci. V místech sjezdů k okolním pozemkům či objektům, kde je nutné překonat výškový rozdíl, jsou navrženy přechodové rampy tak, aby byl všude zachován maximální podélný sklon 12,5%. Přechodové rampy jsou řešeny v celé šířce chodníku. V celé délce chodníku slouží jako vodící linie zejména záhonový obrubník převýšený vůči chodníku o 0,06m. V místech sjezdů je vodící linie přerušena, avšak v maximální délce 6,0m. V místě pro přecházení je navržen varovný pás šířky 0,4m a signální pás pouze na pravostranné zastávce ve směru staničení. Varovný pás je navržen také všude tam, kde výška obrubníku nad pojížděným pásem komunikace klesne pod 0,08m. V místě nástupišť, kde je navrženo SDZ a tvoří překážku pro osoby s omezenou schopností orientace, je navržen průchod podél vodící linie v šířce 1,5m. Bezpečnostní odstup je vyznačen kontrastní červenou dlažbou. Signální pás vedený od místa nástupu navazuje na vodící linii. Nástupiště umožňují užívání osobami s omezenou schopností orientace.

SO 431: přeložka VO - posun stávajícího sloupu o zhruba 3m kolmo k ose vozovky.

V průběhu stavby bude nutná koordinace s realizací investičního záměru Krajské správy a údržby silnic Karlovarského Kraje, a to „III/2206 Modernizace silnice – průtah Fojtov“.

Bližší informace viz. PD zpracovaná společností Inplan CZ s.r.o., Ing. Otou Řezankou, sídlem Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary, která je přílohou č. 5.

Zadavatel předpokládá financování projektu z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nejdek
 • IČO: 00254801
 • Poštovní adresa:
  Město Nejdek
  Náměstí Karla IV. 239
  362 21 Nejdek
 • Název oddělení: Odbor investic a správy majetku - Oddělení investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216243

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Nejdek
Náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky