Veřejná zakázka: Rekonstrukce Jiráskovy ulice, Nejdek - komunikace a kanalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1182
Systémové číslo VZ: P17V00000087
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.06.2017
Nabídku podat do: 18.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Jiráskovy ulice, Nejdek - komunikace a kanalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce Jiráskovy ulice, Nejdek - komunikace a kanalizace

Rekonstrukce kanalizace - Účelem je odvedení odpadních vod přepojovaných stávajících kanalizačních stok a z přepojovaných kanalizačních přípojek v ulici Jiráskova. Navržená rekonstrukce kanalizace je vedena po pozemcích stávající kanalizace. Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizační stoky, vedeného v asfaltové komunikaci, vč. přepojení stávajících kanalizačních stok a provedení kanalizačních přípojek a přípojek od uličních vpustí. V rámci stavby budou obnoveny stávající povrchy dotčené komunikace pouze v úseku o délce cca 16 m, který zasahuje mimo související projekt rekonstrukce komunikace v ul. Jiráskova.
Délka stok a přípojek:
Stoka C, kameninové trouby DN 300: 215,8 m
Stoka CA, kameninové trouby DN 250: 12,2 m
Kanalizační přípojky, PP potrubí plnostěnné DN 150: 65,0 m
Přípojky od UV, PP potrubí plnostěnné DN 200: 18,0 m

Rekonstrukce Jiráskovy ulice - je vyvolána jak současným stavem krytu vozovky, chodníku a obrubníku, tak další devastací ulice při výstavbě nové kanalizace. Jiráskova ulice je místní komunikace f.sk. C, propojující Osvětimskou a Karlovarskou ulici v Nejdku, je jednosměrná od Osvětimské ke Karlovarské.
Vozovka má proměnlivou šířku, u Osvětimské až 6,50m, ve střední části 5,00 – 5,50 m, před zaústěním do prostoru křižovatky s Karlovarskou je vozovka široká 4,00 - 4,20 m. Souvislý chodník je pouze na severní straně vozovky, jeho šířka je opět proměnlivá, před křižovatkou s Karlovarskou je jen 1,00 m, ve střední části 1,50 -1,80 m, u Osvětimské je oboustranný s šířkou 2,00 m. Podélný sklon ve střední části ulice je až 11% směrem ke Karlovarské. Vlastní ulice je od konce provedené úpravy křižovatky s Osvětimskou ke křižovatce s Karlovarskou dlouhá 185 m, vlastní křižovatkový prostor od vjezdu k bytovému objekt ke Karlovarské má délku 32 m.
Součástí stavby je i rekonstrukce cesty propojující Jiráskovu a Karlovarskou ulici na pozemku p.č. 2112/7. Cesta je sevřená ploty pozemku i vlastními rodinnými domy, konstrukce sahá od plotu k plotu. Vozovka má živičný kryt s poruchami a četnými záplatami s nerovným povrchem.
Základní šířka jednosměrné vozovky bude 5,50 m, z toho 3,50 m bude jízdní pás (2,75 m jízdní pruh, 0,50 m vodící a odvodňovací proužek u chodníku a 0,25 m vodící proužek u parkovacího pruhu) a 2,00 m parkovací pruh pro podélné parkování, chodník v celé délce je uvažován na severní straně ulice se šířkou 1,75 – 2,00m (proměnlivá šířka vlivem nepravidelného průběhu uliční čáry), na jižní straně je chodník navržen od Osvětimské k propojovací cestě mezi Jiráskovou a Karlovarskou u čp. 927 s šířkou 1,50 – 1,70m. V místě zúžení před prostorem křižovatky s Karlovarskou parkovací pruh vymizí a v délce cca 30m před křižovatkou bude ulice mít pouze jízdní pás šířky 3,50 m a severní chodník.
Konstrukce vozovek bude ohraničena betonovými obrubníky s běžným nášlapem 14 cm, v přechodech pro pěší s nášlapem 2 cm a ve vjezdech na pozemky nášlapem 2-7cm. U vjezdu je doporučeno používat přechodový obrubník typu Best Mono II přejezdový včetně přechodovému obrubníku s proměnlivou výškou. Obrubníky budou pokládány do betonového lože s opěrkou z C12/15.
Konstrukce vozovky je navržena s podkladní vrstvou štěrkodrtě 200 mm a kameniva stmel. cementem tl. 120 mm, z ložné vrstvy asfaltobetonu tl. 60 mm a s krytem z asfaltobetonu tl. 40 mm. (D1-N-6-PIII dle dodatku TP 170). Konstrukce chodníku je navržena s podkladní vrstvou štěrkodrtě 150mm, s krytem z betonové dlažby tl.60mm, ve vjezdech bude podkladní vrstva štěrkodrtě 200mm, bet. dlažba 80mm. Dlažba bude kladena do lože z drobného drceného kameniva v tl. 40mm. (chodníky konstrukce D2-D-1-PIII-CH, vjezdy D2-D-1-PIII-O dle dodatku TP 170). Dlažba chodníku i vjezdu bude provedena z černých a bílých dlaždic rozměru 10x20cm, kladených do čtverců 20x20cm jako u dokončeného chodníku a vjezdu v Karlovarské a Osvětimské. Pro varovné pásy u snížených obrubníku vjezdu a pro naváděcí a varovné pásy u míst pro přecházení bude použita červená dlažba Klasiko s výstupky v šíři 40 a 80 cm.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nejdek
 • IČO: 00254801
 • Poštovní adresa:
  Město Nejdek
  Náměstí Karla IV. 239
  362 21 Nejdek
 • Název oddělení: Oddělení investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216243

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Nejdek
Náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky