Veřejná zakázka: Sloučení provozu Základní umělecké školy Nejdek, Dvořákova, p.o. a Základní školy Nejdek, nám. Karla IV., p.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1209
Systémové číslo VZ: P17V00000114
Datum zahájení: 21.08.2017
Nabídku podat do: 11.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sloučení provozu Základní umělecké školy Nejdek, Dvořákova, p.o. a Základní školy Nejdek, nám. Karla IV., p.o.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Město Nejdek poptává zpracování variantní studie možností převedení provozu Základní umělecké školy Nejdek, Dvořákova, p.o. (dále jen „ZUŠ“) sídlící na adrese Dvořákova 367, Nejdek do části objektů využívaných Základní školou Nejdek, nám. Karla IV., p.o. (dále jen „ZŠ“) - předpoklad využití budovy na adrese nám. Karla IV. 423, Nejdek.
Studie bude obsahovat možnosti umístění provozu ZUŠ do provozu ZŠ, technické a jiné podmínky přesunutí (začlenění) provozu ZUŠ do ZŠ, variantní řešení umístění v budově/ budovách ZŠ, odhad nákladů na jednotlivé varianty, grafický návrh - výkresovou část (stávající stav + potřebné zaměření, návrh variant začlenění do objektu, vyznačení realizace potřebných stavebních úprav aj.) V rámci zpracování studie je nutno provést doměření, popřípadě zaměření v dotčených objektech (Město Nejdek má v archivu města k dispozici částečnou projektovou dokumentaci všech dotčených budov a aktuální projektovou dokumentaci rekonstrukce elektro rozvodů v budovách ZŠ).
Studie musí zohlednit všechny technické, hygienické a jiné podmínky pro spojení obou provozu škol, tzn. prověřit kapacitu sociálních zařízení, šaten pro oba provozy aj.
Podmínkou řešení je vypracovat studii tak, aby provoz ZUŠ nezasahoval do provozu ZŠ - tedy byl kompletně oddělený od provozu ZŠ a nenarušoval chod ZŠ a naopak.
Přílohou poptávky jsou vypracované prostorové podmínky pro provoz ZUŠ a podmínky ředitelky ZŠ pro zachování výukových prostor (Příloha č. 3).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nejdek
 • IČO: 00254801
 • Poštovní adresa:
  Město Nejdek
  Náměstí Karla IV. 239
  362 21 Nejdek
 • Název oddělení: Oddělení investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216243

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Nejdek
Náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky