Veřejná zakázka: Rekonstrukce střešní konstrukce bytového domu Rotava, Sídliště č.p. 650-656

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1224
Systémové číslo VZ: P17V00000129
Datum zahájení: 30.08.2017
Nabídku podat do: 27.09.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce střešní konstrukce bytového domu Rotava, Sídliště č.p. 650-656
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných rekonstrukci střešní konstrukce bytového domu č. p. 650–656 v ul. Sídliště ve městě Rotava, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a výzvou. Součástí plnění bude dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli. Stavební práce budou provedeny na pozemcích určených projektovou dokumentací, bytový dům se nachází v ulici Sídliště ve městě Rotava, dotčené pozemky se nacházejí ve městě Rotava, Katastrální území: Rotava. Odstranění celé střešní konstrukce – krovu, krytiny, oplechování a vodorovných okapových žlabů. Nově bude provedena střecha z dřevěných sbíjených vazníků, které budou položeny na nové ocelové profily. Střešní krytina bude tvořena z trapézových plechů. Součástí dodávky krovu bude i výrobní dokumentace, včetně statického výpočtu, který bude zaměřen na uložení, nosnost a přesné provedení krovu z dřevěných sbíjených vazníků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 534 104 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rotava
 • IČO: 00259551
 • Poštovní adresa:
  Město Rotava
  Sídliště 721
  357 01 Rotava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 215556

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků