Veřejná zakázka: Manažer a koordinátor projektu - ZŠ Karlovarská, Nejdek - rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1265
Systémové číslo VZ: P17V00000170
Datum zahájení: 18.12.2017
Nabídku podat do: 05.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Manažer a koordinátor projektu - ZŠ Karlovarská, Nejdek - rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o komplexní řízení projektu s názvem „ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby.“ (viz. příloha č.3 – Projektová dokumentace)
Rekonstrukce řeší kompletní výměnu dožilých a nedostatečných vnitřních instalací (rozvody - vody, kanalizace, elektro – slaboproud a silnoproud, ústředního vytápění a vzduchotechniky) a současně jejich modernizaci pro provoz moderního zařízení. Mj. není realizace možná bez kompletní rekonstrukce sociálních zařízení a demolice a výstavby nové spojovací chodby mezi budovami I. A II. stupně základní školy a budovou tělocvičny a dílen. Modernizace řeší nejen nebezpečnost dožilých instalací, ale také zvýšení kapacity (u elektro instalací), řešení zabezpečení školy a doplnění chybějící vzduchotechniky. Projektová dokumentace je navržena tak, aby realizací došlo i k úspoře energií, byla možnost regulace spotřeby tepla a je navržen i alternativní způsob ohřevu vody, jehož realizací dojde k další úspoře finančních prostředků.
Předpokládaná hodnota stavebních prací je 28,5 mil. Kč bez DPH.
Realizace stavebních prací bude rozdělena do dvou etap:
I. Etapa – předpoklad zahájení od června 2018 do září 2018 – SO 02 pavilon 1, budova 2. stupně ZŠ a SO 01 spojovací chodba
II. Etapa – předpoklad zahájení od června 2019 do září 2019 - SO 03 pavilon 2, budova 1. stupně ZŠ a SO 04 dílny a tělocvična


Úkolem manažera/koordinátora projektu bude:

• Organizační a technická příprava projektu:
- zpracování časového harmonogramu projektu
- alternativně složení realizačního týmu

• Inženýrská činnost
- zajištění veškerých činností potřebných pro uvedení díla do trvalého provozu
- svolávat kontrolní dny projektu a účastnit se jich
- účastnit se kontrolních dnů stavby
- zajištění komunikaci mezi zúčastněnými: ředitelka školy, autorský dozor, technický dozor, koordinátor BOZP, Město Nejdek

• Vyhledání vhodného nebo vhodných dotačních titulů
- V případě nalezení vhodného dotačního titulu zajištění zadávacího řízení na manažera dotace


• Zajištění zadávacího řízení na autorský dozor, technický dozor investora, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zhotovitele stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nejdek
 • IČO: 00254801
 • Poštovní adresa:
  Město Nejdek
  Náměstí Karla IV. 239
  362 21 Nejdek
 • Název oddělení: Odbor investic a správy majetku - Oddělení investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216243

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Nejdek
Náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky