Veřejná zakázka: Zajištění výkonu koordinátora BOZP na stavbu: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1380
Systémové číslo VZ: P18V00000109
Datum zahájení: 17.05.2018
Nabídku podat do: 28.05.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění výkonu koordinátora BOZP na stavbu: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon činnosti koordinátora pro zpracování požadavků na BOZP tak, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy při realizaci stavby v rámci veřejné zakázky „ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby“, potažmo výkon činností dle příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nejdek
 • IČO: 00254801
 • Poštovní adresa:
  náměstí Karla IV. 239
  36221 Nejdek
 • Název oddělení: Odbor investic a správy majetku - Oddělení investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216243

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Nejdek
Náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky