Veřejná zakázka: Josefov - Radvanov - polní cesta (druhé vyhlášení)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1387
Systémové číslo VZ: P18V00000116
Datum zahájení: 30.05.2018
Nabídku podat do: 12.06.2018 09:05

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Josefov - Radvanov - polní cesta (druhé vyhlášení)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona v otevřené výzvě.
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení opravy stávající polní cesty z Josefova do Radvanova v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a touto výzvou. Součástí plnění bude dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli (vč. geodetického zaměření díla). Stavba bude zhotovena na pozemcích určených projektovou dokumentací, dotčená komunikace se nachází v extravilánu, na pozemcích p. č. 93/3, 93/4, 110, 21, 24/4, 24,5 vše v k. ú. Radvanov. Dotčena polní cesta má štěrkopískový povrch. V některých úsecích je vyježděna mírně mimo svoji původní trasu.
Bude provedena oprava propadlých míst, bude provedeno narovnání trasy tam, kde byla cesta vyježděna mimo svoji původní trasu. Dále bude položen nový povrch polní cesty (vše dle projektové dokumentace)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 222 098 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Josefov
 • IČO: 00519278
 • Poštovní adresa:
  Obec Josefov
  Josefov 12
  357 09 Josefov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Obec Josefov
Josefov 12
357 09 Josefov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky