Veřejná zakázka: Modernizace historického přeshraničního silničního spojení Bad Elster S306 - Hranice III/2172

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1416
Systémové číslo VZ: P18V00000145
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.06.2018
Nabídku podat do: 19.07.2018 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace historického přeshraničního silničního spojení Bad Elster S306 - Hranice III/2172
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby: „Modernizace historického přeshraničního silničního spojení Bad Elster S306 – Hranice III/2172“ v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli. V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
Rekonstrukce chodníků a části komunikace v ulici Ruská v Hranicích u Aše, vč. odvodnění komunikace a přeložky plynu a sdělovacích kabelů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 933 300 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Hranice
 • IČO: 00253961
 • Poštovní adresa:
  Městský úřad Hranice
  U Pošty 182
  351 24 Hranice u Aše
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 210830

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Hranice
U Pošty 182
351 24 Hranice u Aše

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky