Veřejná zakázka: Chodník Lítov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1417
Systémové číslo: P18V00000146
Datum zahájení: 27.06.2018
Nabídku podat do: 24.07.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chodník Lítov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Základním předmětem veřejné zakázky je vybudování novostavby chodníku podél sil. III/21233 od prvního domu ve směru na Habartov po křižovatku se sil. III/21234 a déle od této křižovatky podél sil. III/21234 směrem na Kaceřov.
Tato stavba řeší pěší dopravu na průjezdních úsecích částí silnic III/21233 a 21234 – chodníků podél vozovek včetně jejich odvodnění a osvětlení. Dále je řešena autobusová zastávka v obci ve směru Habartov – Kaceřov. Dispoziční řešení komunikací odpovídá stávajícímu stavu a požadavkům technických předpisů. Průjezdní úsek sil. III/21233 a III/21234 Habartov – Kaceřov je zachován ve stávající volné šířce 6,5 m, jednostranný chodník šířky 2,00 m. Vozovka je v obloucích rozšířena dle tab. 5 ČSN 73 6110.
Osvětlení zůstává beze změn stávající, pouze místo pro přecházení je přisvětleno.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Habartov
 • IČO: 00259314
 • Poštovní adresa:
  Město Habartov
  Náměstí Přátelství 112
  357 09 Habartov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 344789

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Habartov
Náměstí Přátelství 112
357 09 Habartov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky