Veřejná zakázka: Nejdek, Karlovarská ulice přechod pro chodce a pěší chodník – část II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1471
Systémové číslo VZ: P18V00000200
Datum zahájení: 19.09.2018
Nabídku podat do: 01.10.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nejdek, Karlovarská ulice přechod pro chodce a pěší chodník – část II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
3.2. Předmětem je provézt doplnění chybějícího chodníku, který propojí dva nespojené konce již existujících chodníků a realizaci jednoho přechodu pro chodce.
V této souvislosti bude přestavěn i vjezdový práh na parkoviště u prodejny, protože vyústění přechodu pro chodce je do stísněného prostoru mezi zmíněný výjezd z parkoviště a výjezd od rodinného domu. Aby přechod mohl plnit svůj účel, je nutno jej situovat do uzlu protínajícího směry pohybu chodců, což je zde.
Navržené řešení je kompromisní s cílem zvýšit zejména bezpečnost zde přecházejících dětí a to jak od autobusových zastávek, tak ze sídliště. Daný prostor již v současné době je místem, kde všichni přecházejí, protože tento prostor je v těžišti pěších pohybů tak, jak bylo zmíněno výše. Důvodem návrhu přechodu je i značný nárůst intenzity dopravy, kdy mezi léty 2010 a 2016 (celostátní sčítání dopravy), narostla intenzita dopravy o více jak 15% s tím, že největší dopravní zatížení od motorové dopravy se překrývá s dobou, kdy chodí děti do školy, což platí nejen ráno, ale i odpoledne.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 362 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nejdek
 • IČO: 00254801
 • Poštovní adresa:
  náměstí Karla IV. 239
  36221 Nejdek
 • Název oddělení: Safirea s.r.o.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216243

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Nejdek
Náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků