Veřejná zakázka: Komunitní centrum Josefov (druhé vyhlášení)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1527
Systémové číslo VZ: P19V00000001
Evidenční číslo zadavatele: 001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.01.2019
Nabídku podat do: 21.01.2019 09:55

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komunitní centrum Josefov (druhé vyhlášení)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v režimu zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona.
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a služeb nutných k provedení akce s názvem: „Komunitní centrum Josefov“, tak jak je to stanoveno v projektové dokumentaci, která je nedílnou přílohou této výzvy k podání nabídek. V rámci zadávacího řízení bude zajištěno zejména:
• vybudování objektu s názvem: „Komunitní centrum Josefov“ dle projektové dokumentace,
• provedení úprav vnitřních a vnějších povrchů, pokládky podlah a obložení v rámci výstavby objektu,
• provedení zemních prací souvisejících s výstavbou objektu,
• provedení kanalizačního řádu dle projektové dokumentace,
• apod.
Všechny činnosti jsou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek.
Hlavní předmět díla dle CPV: 45000000-7 Stavební prác

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 781 039 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Josefov
 • IČO: 00519278
 • Poštovní adresa:
  Obec Josefov
  Josefov 12
  357 09 Josefov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.olivius.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky