Veřejná zakázka: REKONSTRUKCE MRTNICKÉ ULICE V KAZNĚJOVĚ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1567
Systémové číslo VZ: P19V00000041
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-017191
Datum zahájení: 18.03.2019
Nabídku podat do: 08.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: REKONSTRUKCE MRTNICKÉ ULICE V KAZNĚJOVĚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace Mrtnická v severozápadní části města Kaznějov. Rozsah prací je dán výkresovou dokumentací. Vlastní úpravy začínají napojením na komunikaci Nádražní a pokračují na křižovatku s ulicí Vřesová a jsou zakončeny v zaslepené části Mrtnické ulice za křižovatkou s ulicí Vřesová. Komunikace je rekonstruována na kategorie obytné zóny obousměrné. Současně s rekonstrukcí komunikace bude probíhat doplnění odvodnění a výstavba veřejného osvětlení. Stavba bude probíhat ve dvou etapách.
Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností MENE Industry s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň, IČ 61171344 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 541 290 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kaznějov
 • IČO: 00257893
 • Poštovní adresa:
  Město Kaznějov
  Ke škále 220
  331 51 Kaznějov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 228969

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.olivius.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky