Veřejná zakázka: Služby BOZP a PO pro město Nejdek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1596
Systémové číslo: P19V00000070
Datum zahájení: 30.04.2019
Nabídku podat do: 15.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Služby BOZP a PO pro město Nejdek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění všech povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a v oblasti požární ochrany (dále jen „PO“), které pro zadavatele vyplývají z příslušných právních předpisů, interních předpisů zadavatele, technických či jiných norem a z průvodní dokumentace výrobců věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení, které jsou rozmístěné v jednotlivých objektech zadavatele. Dále je předmětem zakázky zajišťování registrační, oznamovací a předkládací povinnosti v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, řízení s příslušnou pojišťovnou nebo orgány státní správy, styk s orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce a orgány státního požárního dozoru a školení vedoucích zaměstnanců zadavatele v dotčených oborech.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nejdek
 • IČO: 00254801
 • Poštovní adresa:
  náměstí Karla IV. 239
  36221 Nejdek
 • Název oddělení: Odbor investic a správy majetku - Oddělení investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216243

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Nejdek
nám. Karla IV. 239
362 21 Nejdek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky