Veřejná zakázka: Svoz odpadu pro obec Hazlov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1645
Systémové číslo: P19V00000119
Evidenční číslo zadavatele: 003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-022263
Datum zahájení: 04.07.2019
Nabídku podat do: 06.08.2019 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Svoz odpadu pro obec Hazlov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Hazlov (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky bude plněn v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a obecně závaznou vyhláškou zadavatele č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 466 266 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Hazlov
 • IČO: 00253952
 • Poštovní adresa:
  Obec Hazlov
  Hazlov 31
  351 32 Hazlov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 213116

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.olivius.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky