Veřejná zakázka: Odstavná a parkovací plocha za blokem č.18 - č.2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1656
Systémové číslo: P19V00000130
Evidenční číslo zadavatele: P19V011
Datum zahájení: 19.07.2019
Nabídku podat do: 07.08.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstavná a parkovací plocha za blokem č.18 - č.2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci účelové komunikace a rozšíření stávající štěrkové plochy pro parkování osobních automobilů podél bytového domu. Štěrková plocha má již narušený povrch, je nedostatečně odvodněná a nejsou zde vymezena místa pro parkování, které zde probíhá neorganizovaně a částečně i mimo tuto štěrkovou plochu. V rámci stavebních úprav vznikne celkem 23 ks kolmých parkovacích stání, včetně 2 ks kolmých parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále dojde k úpravě a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení. Součástí realizace bude i rekonstrukce stávajících chodníků, které budou nově vybudovány v dostatečné šířce z betonových obrubníků a dlažby. V rámci této stavby je navrženo i odvodnění parkoviště a nové veřejné osvětlení. Veřejné osvětlení bude zahrnovat zemní kabelové vedení včetně osazení nových stožárů a svítidel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Rotava
 • IČO: 00259551
 • Poštovní adresa:
  Město Rotava
  Sídliště 721
  357 01 Rotava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 215556

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků