Veřejná zakázka: Přechod pro chodce a pěší chodník – Nejdek, Karlovarská ulice - II. vyhlášení 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1668
Systémové číslo: P19V00000142
Datum zahájení: 05.08.2019
Nabídku podat do: 21.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přechod pro chodce a pěší chodník – Nejdek, Karlovarská ulice - II. vyhlášení 2019
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků SFDI.
Předmětem je výstavba nového přechodu pro chodce a dostavba zbývající části chodníku s krytem z betonové dlažby v šíři 1,8 m a v délce cca 60 bm, podél krajské silnice II/220 (Karlovarská ulice), p.p.č. 3350, 3358/1, v katastrálním území Nejdek, po pravé straně ve směru od Karlových Varů do centra města, a to od stávajícího kamenného schodiště do sídliště J.A.Gagarina, které bude v rámci zakázky opraveno, schodnice vyspraveny a zábradlí opatřeno novým nátěrem, po autobusovou zastávku.
Bude přestavěn i vjezdový práh na parkoviště u prodejny, protože vyústění přechodu pro chodce je do stísněného prostoru mezi výjezd z parkoviště a výjezd od rodinného domu. Současně bude z části zrušeno stávající místo pro přecházení u OC Pramen.
Součástí stavby je dále nové vodorovné a svislé dopravní značení přechodu pro chodce a jedno osvětlení přechodu dle planých norem a projektové dokumentace.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Nejdek, Karlovarská ulice, Přechod pro chodce a pěší chodník, Zvýšení bezpečnosti pěších – dopravně stavební řešení“ ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost Ing. Martin Kohout - IMK projekt, Klínovecká 998, PS 63, 363 01 Ostrov, ČKAIT 0300022, datum zakázky: březen 2017, vedená pod číslo arch číslem zakázky: 1605037c.
Stavba je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2018 na akci „Přechod pro chodce a pěší chodník – Nejdek, Karlovarská ulice“ – ISPROFOND 5417510005. Skutečnost, že na realizaci akce jsou čerpány prostředky z tohoto programu, bude účastníkem výběrového řízení akceptována.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nejdek
 • IČO: 00254801
 • Poštovní adresa:
  náměstí Karla IV. 239
  36221 Nejdek
 • Název oddělení: Odbor investic a správy majetku - Oddělení investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216243

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Nejdek
náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky