Veřejná zakázka: Odstranění objektu k bydlení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1697
Systémové číslo: P19V00000171
Datum zahájení: 10.09.2019
Nabídku podat do: 24.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění objektu k bydlení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
3.2. Předmětem je demolice objektu k bydlení. Předmětem tohoto tech. postupu prací je odstranění již dožilého a nepoužívaného objektu, který byl v minulosti určen k bydlení. Vlastníkem objektu je Město Bochov. Objekt je ze začátku minulého století a je součástí 'řadové zástavby v ul. Dlážděná. Bytový dům je postaven cihelným stěnovým systémem a stropní konstrukcí s klasickým trámovým stropem s polospalnou skladbou a zděnými klenbami, v některých prostorech v kombinaci s ocelovými nosníky. Objekt má dvě podzemní podlaží a nevyužívaným podkrovní prostor s klasickou vaznicovou soustavou krovu.
Střecha je valbová se zrezivělou plechovou střešní krytinou pozink. klempířské střešní prvky jsou již rozebrané a dešťová vody ze střešní konstrukce volně ztéká na objekt na přilehlé okolí, včetně komunikace.
Vstupní dveře a okna v 1.NP jsou vybourána a rozbita, částečně jsou otvory zabedněny pro zamezeni vstupu cizích osob.
Objekt je dotčen rozsáhlými statickými poruchami a i z důvodu bezpečnosti obyvatel je nutná jeho demolice.
Tento technologicky postup řeší zajištěni bezpečnosti a postup práci při odstranění dotčeného objektu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Bochov
 • IČO: 00254444
 • Poštovní adresa:
  Město Bochov
  Náměstí Míru 1
  364 71 Bochov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219290

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.olivius.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky