Veřejná zakázka: Revitalizace zeleně Bukovan - II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1767
Systémové číslo: P20V00000014
Datum zahájení: 24.01.2020
Nabídku podat do: 13.02.2020 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace zeleně Bukovan - II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení akce: „Revitalizace zeleně Bukovan – II. etapa“, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a touto výzvou. Součástí plnění bude dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením díla a jeho předáním zadavateli. Místo plnění se nachází v Karlovarském kraji v k.ú. Bukovany (PSČ: 35755, kód NUTS3: CZ041). Přesné určení místa plnění je uvedeno v projektové dokumentaci.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
vykácení nebo přesadba stromů a výsadby zeleně.
Hlavní předmět díla dle CPV: 77300000-3 Zahradnické služby, 77211600-8 Vysazování stromů, 77310000-6 Služby zlepšování a údržby zelených ploch, 77341000-2 Prořezávání stromů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 816 965 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Bukovany
 • IČO: 00259276
 • Poštovní adresa:
  Obec Bukovany
  Bukovany č.p. 47
  357 55 Bukovany
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 213115

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Obec Bukovany
Bukovany č. p. 47
357 55 Bukovany

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky