Veřejná zakázka: LÁVKA PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ - zachování dřevěné části a výměna koncových železobetonových polí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1908
Systémové číslo: P20V00000155
Datum zahájení: 24.09.2020
Nabídku podat do: 20.11.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LÁVKA PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ - zachování dřevěné části a výměna koncových železobetonových polí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení kompletní Projektové dokumentace dle platné legislativy a Standardů ČKA a ČKAIT na stavební dílo: „LÁVKA PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ“ na pozemku p. č. 1530, p. č. 1376, p. č. 1369 k. ú. Kynšperk nad Ohří – ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří a na pozemku p. č. 1531/1 k. ú. Kynšperk nad Ohří – ve vlastnictví ČR, Povodí Ohře, státní podnik.

Podrobnější informace o předmětu zakázky viz ZADÁVACÍ PODKLADY - příloha P02 Stavební program.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kynšperk nad Ohří
 • IČO: 00259454
 • Poštovní adresa:
  Jana A. Komenského 221
  35751 Kynšperk nad Ohří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206246

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.olivius.cz)
Digitální podoba nabídky bude podána prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.
https://ezak.olivius.cz/profile_display_3.html

Listinná podoba nabídky bude podána v zalepené neprůhledné obálce / deskách se zpáteční adresou odpovídající adrese profesní organizace (tak aby nemohlo dojít k porušení anonymity), s označením: „Nabídka - LÁVKA PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ“.
Listinná část nabídky musí být doručena ve stanoveném termínu na adresu poštou nebo osobně:
Podatelna, Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří

V případě podání poštou rozhoduje termín doručení (nikoli podací razítko pošty).
Nabídky je možné podat v úřední dny, nebo po telefonické domluvě.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy