Veřejná zakázka: Výběr pojistitele na neživotní pojištění SUNP, a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení kvalifikace
Probíhá hodnocení kvalifikace.
DBID: 1927
Systémové číslo: P20V00000174
Evidenční číslo zadavatele: VZ001/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-037219
Datum zahájení: 06.11.2020
Žádost o účast podat do: 07.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr pojistitele na neživotní pojištění SUNP, a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr pojistitele na neživotní pojištění, a to konkrétně komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele, pojištění finančních ztrát způsobených přerušením provozu, pojištění odpovědnosti za újmu/škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a vybraných společností patřících do skupiny, kromě škod způsobených provozem drážní dopravy, a dále pojištění strojů a strojních zařízení.

V rámci této veřejné zakázky bude požadováno:
a) živelní pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele vč. zásob – těžební část,
b) živelní pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele vč. zásob – zpracovatelská část vč. pojištění finančních ztrát způsobených přerušením provozu – těžební a zpracovatelská část,
c) živelní pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele – pro obytné domy
a administrativní budovy
d) pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností zadavatele, vyjma činnosti provozování drážní dopravy,
e) pojištění strojů a strojních zařízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 240 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
 • IČO: 26348349
 • Poštovní adresa:
  Staré náměstí 69
  35601 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.olivius.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy