Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1947
Systémové číslo: P21V00000004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.02.2021
Nabídku podat do: 04.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu základní školy v Lubech. Plnění zakázky je rozděleno na tři části.
Část 1 - Vzduchotechnika (projekt reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011745)
Pro část budovy v ul. Revoluční č.p. 153 ve městě Luby je navrženo řízené větrání pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla.
Systém vzduchotechniky pro kuchyň bude nahrazovat, stávající, nevyhovující systém, který bude před instalací kompletně demontován. Nový systém bude výhradně proveden v trasách stávajícího VZT potrubí, nebude výrazně měnit vzduchové poměry a ni měnit požární riziko daného prostoru.
Část 2 - Energetické úspory (projekt reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011744)
V rámci této části se jedná o dílčí realizaci celkového záměru stavebních úprav objektu Revoluční č.p. 153 v Lubech. Předmětem plnění této zakázky je zateplení budovy v rozsahu stanovené výkazem výměr a projektovou dokumentací a dále výměna otvorových výplní. Jiné práce, než jsou uvedeny ve výkazu výměr (soupisu prací), nejsou součástí předmětu plnění této veřejné zakázky.
Část 3 - Akumulace dešťových vod (projekt reg. č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0012914)
Projekt řeší dodatečnou instalaci nádrže na zachycení dešťové vody ze střechy objektu a zpevněných ploch. Dešťové vody budou využívány pro zalévání zeleně v obci Luby. V případě přeplnění nádrže bude zajištěn regulovaný odtok do stávající kanalizace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Luby
 • IČO: 00254053
 • Poštovní adresa:
  Městský úřad Luby
  Nám. 5.května 164
  351 37 Luby
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 213106

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.olivius.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy