Veřejná zakázka: Komunální a technické služby pro město Nejdek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 690
Systémové číslo VZ: P14V00000152
Evidenční číslo zadavatele: 2014/nejdek
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 377786
Počátek běhu lhůt: 01.07.2014
Nabídku podat do: 25.09.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komunální a technické služby pro město Nejdek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky:
- sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu
- svoz a likvidace objemného odpadu
- sběr, svoz, třídění, využití nebo zneškodnění separovaného odpadu z nádob na separovaný odpad umístěných na území města
- zajištění provozu sběrného dvora, třídění a zneškodnění veškerých odpadů převzatých ve sběrném dvoře
- zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu
- zajištění odklizení černých skládek v katastru města Nejdek včetně likvidace uloženého odpadu
- zajištění přistavování a odvozu vlastních velkoobjemových kontejnerů včetně likvidace uloženého odpadu
- vývoz odpadkových košů umístěných na území města
- očista dalších objektů včetně odvozu a uložení odpadu na skládce (přístřešky pro cyklostezky, rozhledna Pajndl,Křížová cesta, svozová místa u lokalit sloužících k rekreaci)
- Komunikace a chodníky - jarní, letní a podzimní očista, zimní údržba
- Kontrola propustí, obtoků, odtoků
- Údržba ploch podél komunikací v šíři 1 metru od krajnice včetně údržby zeleně v intravilánu města
- Technické zabezpečení tradičních akcí Města
- Součinnost při krizových a kalamitních stavech, povodňová pohotovost
- a další související služby

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nejdek
 • IČO: 00254801
 • Poštovní adresa:
  Město Nejdek
  Náměstí Karla IV. 239
  362 21 Nejdek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216243

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Nejdek
náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky