Veřejná zakázka: Revitalizace a obnova veřejných prostranství v Kynšperku nad Ohří - předběžné oznámení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 737
Systémové číslo: P14V00000199
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.08.2014
Nabídku podat do: 11.11.1111 11:11

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace a obnova veřejných prostranství v Kynšperku nad Ohří - předběžné oznámení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce. Jedná se částečně o novostavby a částečně rekonstrukce. Účelem užívání staveb jsou dopravní stavby - komunikace, parkoviště pro osobní automobily, chodníky, sadové úpravy a mobiliáře. Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení, nemá požadavky na energie ani jiná média. Staveništěm jsou zpevněné plochy na veřejných prostranstvích. Cílem realizace staveb je dopravní, estetické a hygienické propojení veřejných ploch s technickými prvky, které jsou nezbytné pro městský provoz města Kynšperk nad Ohří. Budou rekonstruovány stávající a postaveny nové chodníky, místní komunikace, parkovací plochy, mobiliáře a provedeny sadové úpravy.
Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou v rámci projektu „Revitalizace a obnova veřejných prostranství v Kynšperku nad Ohří“, jehož aktivity plně spadají do Výzvy č. 58 Regionálního operačního programu NUTS II SZ 2007-2013, pro oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Plněním veřejné zakázky dojde k naplnění cíle projektu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kynšperk nad Ohří
 • IČO: 00259454
 • Poštovní adresa:
  Jana A. Komenského 221
  35751 Kynšperk nad Ohří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206246

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jana A. Komenského 221
35751 Kynšperk nad Ohří

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy