Veřejná zakázka: Regenerace zeleně v obci Vintířov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 749
Systémové číslo: P14V00000211
Počátek běhu lhůt: 27.08.2014
Nabídku podat do: 12.09.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Regenerace zeleně v obci Vintířov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je regenerace zeleně v obci Vintířov, kdy navrhované úpravy v jednotlivých lokalitách mají za cíl především vytvořit uzavřenější charakter zeleně v obci. Součástí toho je vytvořit částečně kostru z dlouhověkých dřevin, které budou významné převážně z krajinotvorného hlediska. Nedílnou součástí jsou také dřeviny barevně obohacující intravilán obce. V tomto případě se jedná o okrasné třešně. Dále důležitou skupinou jsou keřové porosty, které v obci chybí. Tvořeny jsou převážně středně vzrůstnými keři jako jsou různé druhy tavolníků, kalin a pustorylů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 470 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Vintířov
 • IČO: 00259641
 • Poštovní adresa:
  Obec Vintířov
  Vintířov 62
  357 44 Vintířov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 225377

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Obec Vintířov
Vintířov 62
357 44 Vintířov

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy