Veřejná zakázka: Zpracovatel územního plánu Vintířov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 76
Systémové číslo: P12V00000072
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.08.2012
Nabídku podat do: 12.09.2012 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracovatel územního plánu Vintířov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování územního plánu, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a v souladu s vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a veškerými platnými obecně závaznými předpisy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Vintířov
 • IČO: 00259641
 • Poštovní adresa:
  Obec Vintířov
  Vintířov 62
  357 44 Vintířov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 225377

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Obec Vintířov
Vintířov 62
357 44 Vintířov

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky