Veřejná zakázka: III/21411 Modernizace křižovatek Cheb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 836
Systémové číslo: P15V00000005
Evidenční číslo zadavatele: 1/OR/2015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 404290
Počátek běhu lhůt: 21.01.2015
Nabídku podat do: 12.02.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/21411 Modernizace křižovatek Cheb
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení tří stavebních akcí:
1. III/21411 a III/2149 Rekonstrukce křižovatky Cheb: Tato akce řeší přestavbu kapacitně nevyhovující průsečné křižovatky silnic III/21411 a III/2149 na křižovatku kruhovou o poloměru 20 m včetně úprav jednotlivých paprsků. Délka úpravy silnice III/21411 je cca 111 m a délka úpravy silnice III/2149 je cca 96 m. Součástí stavby je i úprava odvodnění dešťových vod z komunikace přes uliční vpustě do příkopu a úprava vodorovného a svislého dopravního značení.
2. Silnice III/21411 a III/2148 Rekonstrukce křižovatky Na Návrší, Cheb: Tato akce řeší úpravu stávající nevyhovující křižovatky rozšířením komunikace, úpravou geometrie celé křižovatky a jejích větví a doplněním pruhů pro levé odbočení na hlavní komunikaci. Celková délka úpravy činí cca 380 m. Součástí stavby je i vyvolaná přeložka chodníku, úprava odvodnění komunikace a úprava vodorovného a svislého dopravního značení.
3. Silnice III/21411 Rekonstrukce silnice mezi křižovatkami: Tato akce řeší rekonstrukci vozovkových vrstev se zvýšením jejich únosnosti v úseku mezi oběma křižovatkami v délce cca 800 m s obnovou vodorovného dopravního značení a odvodňovacího systému.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
  Chebská 282,
  356 04 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050924

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
Chebská 282,
356 04 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy