Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev. č. 212 26-3 Vokov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 856
Systémové číslo: P15V00000025
Evidenční číslo zadavatele: 2/OR/2015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 505926
Počátek běhu lhůt: 24.02.2015
Nabídku podat do: 24.03.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev. č. 212 26-3 Vokov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je celková modernizace mostu v rozsahu stanoveném zpracovanou projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení. V rámci plánované modernizace bude kompletně odstraněno příslušenství mostu a vozovkové vrstvy včetně izolace a vyrovnávací desky na samotnou nosnou konstrukci ze železobetonových nosníků. MPD nosníky budou v nejnižších místech navrtány a odvodněny. Bude provedeno vlepení spřahující výztuže a spřažení s novou spádovou železobetonovou deskou, nová izolace s jejím odvodněním a instalací odvodňovacích souprav. Dále budou zhotoveny nové závěrné zídky, drenáže rubů opěr, zásypy přechodových oblastí z drenážního betonu, sanace betonových povrchů, nabetonávky přesahů stativ, betonáž říms a instalace mostního příslušenství včetně montáže záchytného bezpečnostního zařízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 346 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
  Chebská 282,
  356 04 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050924

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
Chebská 282,
356 04 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy