Veřejná zakázka: Soustava malých vodních nádží Třemošná - Nádrž č. 2 a revitalizace Bílého potoka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 89
Systémové číslo: P12V00000085
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 225470
Počátek běhu lhůt: 29.08.2012
Nabídku podat do: 24.09.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Soustava malých vodních nádží Třemošná - Nádrž č. 2 a revitalizace Bílého potoka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je výstavba malé vodní nádrže včetně revitalizace toku v k.ú. Třemošná. V rámci realizace akce bude vybudována průtočná nádrž se zemní hrází, výpustným zařízením a bezpečnostním přelivem a průtočné tůně v zátopě. Dále bude vybudována neprůtočná tůň a dojde ke zrevitalizování Bílého potoku. Další podmínky a doporučení k realizaci stavby jsou uvedeny v posudku AOPK. Součásti díla je rovněž zajištění povinné publicity projektu — výroba a umístění velkoplošného informačního panelu a stálé informační tabule (trvalé pamětní desky). Rozsah díla je vymezen výkazem výměr, projektovou dokumentací a podmínkami zadávací dokumentace. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Třemošná
 • IČO: 00258415
 • Poštovní adresa:
  Město Třemošná
  Sídliště 992
  330 11 Třemošná
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60066796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Třemošná
Sídliště 992
330 11 Třemošná

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky