Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dýšina - rekonstrukce MK KE Strži včetně dešťové i splaškové kanalizace a vodovodního řadu
Odesílatel Jaroslav Egrmajer
Organizace odesílatele Obec Dýšina [IČO: 00257745]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2021 09:35:00
Předmět Výzva

Dobrý den,

zadavatel předmětné veřejné zakázky Vás vyzývá k podání nabídky.

Výzva k podání nabídky je přílohou této zprávy.

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://ezak.olivius.cz/profile_display_62.html

S pozdravem

Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta obce Dýšina
starosta@obecdysina.cz
tel:606616452


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek.pdf (345.58 KB)