Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Brod nad Tichou - ČOV a splašková kanalizace, část kanalizace
Odesílatel Denisa Němcová
Organizace odesílatele Obec Brod nad Tichou [IČO: 00573787]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2021 08:29:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 1.pdf (23.74 KB)