Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Chodník Lítov
Odesílatel Jitka Jakobcová
Organizace odesílatele Město Habartov [IČO: 00259314]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.07.2018 10:59:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel tímto prodlužuje termín pro podání nabídek do 2.8.2018 do 11:00. hodin.