Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava hřbitovní zdi v Habartově
Odesílatel Jitka Jakobcová
Organizace odesílatele Město Habartov [IČO: 00259314]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2018 09:00:06
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dotaz od dodavatele ve znění:
"Na základě podrobného prostudování vypsaného výběrového řízení, resp. zadávací dokumentace, bych rád upozornil na skutečnost, že téměř celé plnění Vámi vypsané zakázky spočívá v realizaci zednických prací s použitím malt, omítkových a zdících směsí, které není vzhledem k možným teplotám pod bodem mrazu vhodné aplikovat v období, kdy je Vámi, jako zadavatelem zakázky realizace díla - prosinec 2018 až březen 2019 - vyloženě zimní měsíce vypsána.
Především upozorňuji na nereálnost dodržet záruku na dílo, neboť přemrznutím nevyzrálých maltových směsí nelze zkrátka záruku na provedené práce dodržet."

Tímto se zadavatel rozhodl prodloužit termín zhotovení díla do 31.5.2019.

Současně prodlužuje termín pro podání nabídek na 3.12.2018 do 11:00 hodin.

Hezký den