Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Základní školy a školky – obec Hazlov
Obec Hazlov
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 23.06.2021 10:00
Dodávky vybavení do odborných učeben ZŠ Hazlov a zajištění konektivity školy
Obec Hazlov
nadlimitní Příjem nabídek 04.06.2021 08.07.2021 09:00
Dodávky vybavení do odborných učeben ZŠ Hranice a zajištění konektivity školy
Město Hranice
nadlimitní Příjem nabídek 04.06.2021 09.07.2021 09:00
Zateplení bytového domu č.p. 390 a 391, Bochov
Město Bochov
podlimitní Příjem nabídek 04.06.2021 23.06.2021 10:00
OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI DÝŠINA
Obec Dýšina
podlimitní Příjem nabídek 03.06.2021 21.06.2021 10:00
Nakládání s odpady ve správním území města Horní Bříza
Město Horní Bříza
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2021 29.06.2021 09:00
Rekonstrukce bytových domů v ulici Pod Háječkem
SUAS Realitní s. r. o.
podlimitní Příjem nabídek 31.05.2021 02.07.2021 10:00
Dýšina - rekonstrukce MK KE Strži včetně dešťové i splaškové kanalizace a vodovodního řadu
Obec Dýšina
podlimitní Hodnocení 27.05.2021 11.06.2021 10:00
ZŠ Dýšina - Řízené větrání
Obec Dýšina
podlimitní Hodnocení 26.05.2021 14.06.2021 10:00
2021-21 TI Kostelec
Obec Kostelec
podlimitní Příjem nabídek 26.05.2021 28.06.2021 00:00
Kynšperk nad Ohří – Dopravní automobil – opakovaná výzva
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2021 11.06.2021 11:00
Nákup komunálního vozidla v kategorii SS
Obec Perštejn
podlimitní Hodnocení 25.05.2021 10.06.2021 10:00
Inženýrské sítě, přípojky a sjezdy pro 5 RD, ul. Nová Plzeň - 3. etapa
Město Rotava
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2021 07.06.2021 10:00
Pokládka asfaltového betonu v obytné zóně
Obec Hazlov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 28.05.2021 00:00
Brod nad Tichou - ČOV a splašková kanalizace, část ČOV
Obec Brod nad Tichou
podlimitní Hodnocení 19.05.2021 18.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››