Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Řešení zpevněných ploch ulic Pohraniční stráže, S.K.Neumanna, Zelená
Městys Svatava
podlimitní Zadáno 15.11.2020 22.12.2020 09:00
Multifunkční dům Dolní Nivy - výkon technického dozoru stavebníka
Obec Dolní Nivy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2020 01.12.2020 15:00
Výběr pojistitele na neživotní pojištění SUNP, a.s.
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
nadlimitní Zadáno 06.11.2020 31.08.2021 10:00
SOD č. 26/2020 Řešení prostoru u Formanky v Třemošné
Město Třemošná
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 21.10.2020 00:00
VO Třemošná
Město Třemošná
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2020 09.10.2020 00:00
Revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku
Cisterciácké opatství Osek
nadlimitní Zadáno 05.10.2020 14.12.2020 10:00
Elektronická aukce na dodavatele elektrické energie pro Město Horní Bříza a jeho příspěvkové organizace pro rok 2021 — 2022
Město Horní Bříza
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2020 14.10.2020 11:00
LÁVKA PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ - zachování dřevěné části a výměna koncových železobetonových polí
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2020 20.11.2020 12:00
SOD „Třemošná – oprava MK Ku Staré cihelně“ č. sml. 55-1542.0160027ANA
Město Třemošná
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020 24.09.2020 00:00
Pořízení linek na výrobu respirátorů
General Public s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.09.2020 22.10.2020 10:00
Novostavba sportovní haly a zázemí
Obec Dýšina
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2020 07.10.2020 10:30
Úprava okolí u obecního úřadu Kaceřov
Obec Kaceřov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2020 17.09.2020 00:00
Kynšperk nad Ohří - Rekonstrukce požární zbrojnice a přístavba garáží
Město Kynšperk nad Ohří
podlimitní Zadáno 15.09.2020 23.10.2020 10:00
Víceúčelové sportovní hřiště Stará Voda
Obec Stará Voda
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2020 11.09.2020 00:00
Stavební úpravy části BD č.p. 274 Nové Hamry na st.p. 332, k.ú. Nové Hamry – II. etapa
Obec Nové Hamry
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2020 09.09.2020 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016