Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zkapacitnění a regenerace zdroje pitné vody Lšelín
Obec Kostelec
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2021 07.12.2021 00:00
Zvýšení podílu v akciové společnosti Vodárenská a kanalizační a. s. - úpis akcií - nepeněžitý vklad
Město Třemošná
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2021 30.11.2021 00:00
Smlouva o provádění některých pěstebních činností a o prodeji a nákupu dříví č. 1/2003 a Plán pěstební a těžební činnosti
Město Třemošná
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2021 24.11.2021 00:00
Svoz a likvidace odpadu pro město Hranice - opakování
Město Hranice
podlimitní Hodnocení 29.10.2021 02.12.2021 10:00
PARKOVIŠTĚ NA P. Č. 382/3, 382/58 A 382/59 V KAZNĚJOVĚ
Město Kaznějov
podlimitní Zadáno 21.10.2021 10.11.2021 13:00
Změna zdroje tepla – kotelna K1 a kotelna K2
Správa majetku Královské Poříčí s.r.o.
podlimitní Hodnocení 19.10.2021 08.11.2021 10:00
Revitalizace návsi Lšelín
Obec Kostelec
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2021 15.10.2021 00:00
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN)
Město Třemošná
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2021 01.11.2021 00:00
SOD - Obnova přístupového chodníku pro pěší k OÚ Kaceřov
Obec Kaceřov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2021 03.11.2021 00:00
Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavbu kanalizace – Luh nad Svatavou
Obec Josefov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2021 25.10.2021 09:00
Oprava havarijního stavu kanal. stoky v MK Ke Hřišti
Obec Dýšina
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2021 25.10.2021 00:00
Metropolitní optická síť Bezdružice - Konstantinovy Lázně
Město Bezdružice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021 18.10.2021 10:00
Přeložka distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie
Obec Dýšina
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 27.10.2021 00:00
SOD - Demolice objektu č.p. 143 a přidružených objektů na pozemku parc. č. 173 k.ú. Třemošná
Město Třemošná
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2021 05.10.2021 00:00
Dodávky pohonných hmot
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
nadlimitní Vyhodnoceno 24.09.2021 15.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016