Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KANALIZACE KLUČ II. ETAPA
Město Habartov
podlimitní Zadáno 19.01.2016 15.02.2016 11:00
Veřejné osvětlení Bukovany - lokalita garáže
Obec Bukovany
VZ malého rozsahu Zadáno 01.01.2016 30.05.2016 12:30
Rekonstrukce místní komunikace - Mistra Jana Husa - II. etapa, Kynšperk nad Ohří, 357 51
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2015 31.12.2015 10:00
TĚŠOVICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Obec Těšovice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2015 23.11.2015 11:30
Stavební úpravy místní komunikace - ul. Uhelná
Město Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2015 11.11.2015 00:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy ZDŠ v Nové Vsi, č.p. 210
Erudito, z. s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2015 24.11.2015 10:00
Zateplení bytového domu č.p. 33,34 v Kynšperku nad Ohří
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2015 30.10.2015 15:00
Svoz biologicky rozložitelného odpadu pro město Rotava
Město Rotava
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2015 26.10.2015 00:00
Oprava kanalizace a vodovodu, lokalita Pod kostelem, ul. Příbramská
Město Rotava
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 08.10.2015 00:00
Dodávky plynu pro objekty v majetku města Kaznějov
Město Kaznějov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2015 31.10.2015 09:00
Svážíme bioodpad z města Jáchymov
Služby Jáchymov, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2015 25.09.2015 00:00
Svážíme bioodpad z obce Milíkov - opakování
Obec Milíkov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2015 25.09.2015 00:00
Habartov - Kluč, rekonstrukce veřejného osvětlení
Město Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2015 24.09.2015 00:00
Rekonstrukce VO podél silnice III. třídy
Město Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2015 24.09.2015 00:00
Výstavba parkoviště se šikmým stáním, ul. Sídliště, Rotava
Město Rotava
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2015 11.09.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016