Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku
Cisterciácké opatství Osek
nadlimitní Příjem nabídek 05.10.2020 10.11.2020 10:00
LÁVKA PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ - zachování dřevěné části a výměna koncových železobetonových polí
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 20.11.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016