Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zateplení bytových domů v ulicích Heyrovského a Sokolovská
SUAS Bytová s. r. o.
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2022 17.06.2022 12:00
Kostelec - dopravní a technická infrastruktura obytné zóny Severozápad - I. etapa
Obec Kostelec
podlimitní Prokazování kvalifikace 16.05.2022 07.06.2022 09:00
Útvina - plocha před restaurací
Obec Útvina
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2022 05.05.2022 00:00
nákup komunálního malotraktoru
Město Bezdružice
VZ malého rozsahu Objednáno 29.04.2022 19.10.2021 00:00
Rekonstrukce bytových domů v ulicích Heyrovského a Sokolovská
SUAS Bytová s. r. o.
podlimitní Příjem nabídek 21.04.2022 23.05.2022 12:00
Stavební úpravy Kaple Panny Marie Bolestné na pozemku st.č. 106 a parce. č. 953/2 k.ú. Nové Hamry
Obec Nové Hamry
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2022 01.05.2022 00:00
Celoplošná oprava asf. ploch na pozemcích parc. č. 1767/7, 1785/2, 1786/5, 1785/5, 1767/29, 1767/15, 1767/14, 1785/3 - ostatní plocha a parc. č. 713/3, 713/5 - zahrada, ul. K Zastávce, Horní Bříza
Město Horní Bříza
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2022 13.04.2022 00:00
„Oprava povrchu MK U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří“
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2022 25.04.2022 10:00
Kupní smlouva - Nákup kolového traktoru č.32/2022
Obec Kostelec
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2022 07.04.2022 00:00
Přístřešky na komunální a tříděný odpad, posypový materiál a autobusové zastávky
Obec Stříbrná
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2022 13.04.2022 10:00
Vintířov – úprava křižovatky u č. p. 100
Obec Vintířov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.03.2022 20.04.2022 15:00
Oprava střechy bytového domu č.p. 247,248
Město Bezdružice
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2022 14.04.2022 11:00
Zateplení bytového domu č.p. 390 a 391, Bochov
Město Bochov
podlimitní Hodnocení 22.03.2022 26.04.2022 10:00
Střecha na hasičské zbrojnici
Obec Útvina
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2022 16.03.2022 00:00
„Oprava místních komunikací ul. A. Dvořáka, V. Nováka a B. Smetany, Kynšperk nad Ohří“
Město Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2022 18.03.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››