Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výběr pojistitele na neživotní pojištění SUNP, a.s.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výběr pojistitele na neživotní pojištění, a to konkrétně komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele, pojištění finančních ztrát způsobených přerušením provozu, pojištění odpovědnosti za újmu/škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a vybraných společností patřících do skupiny, kromě škod způsobených provozem drážní dopravy, a dále pojištění strojů a strojních zařízení.

V rámci této veřejné zakázky bude požadováno:
a) živelní pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele vč. zásob – těžební část,
b) živelní pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele vč. zásob – zpracovatelská část vč. pojištění finančních ztrát způsobených přerušením provozu – těžební a zpracovatelská část,
c) živelní pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele – pro obytné domy
a administrativní budovy
d) pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností zadavatele, vyjma činnosti provozování drážní dopravy,
e) pojištění strojů a strojních zařízení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.olivius.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 07.12.2020 10:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 06.11.2020 07:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):