Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: 6. etapa výstavby RD ve Vintířově
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domu v severovýchodní části zastavitelného území obce na rozvojové ploše severně od průjezdního úseku silnice Chodov - Vintířov. Dopravní infrastrukturu tvoří prodloužení a propojení stávajících místních komunikací. Nové parcely pro výstavbu RD budou dopravně připojené z navržené komunikace. Přístup pěších je po chodníku podél silnice a dále prostorem obytné zóny. Místní komunikace bude osvětlena veřejným osvětlením
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Obec Vintířov
Vintířov 62
357 44 Vintířov
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v listinné podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 04. 05. 2016 15:15
Počátek běhu lhůt: 11. 04. 2016