Profil zadavatele: General Public s.r.o.

  • Název: General Public s.r.o.
  • IČO: 04788800
  • Adresa:
    Hybešova 167/18
    36005 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_1029.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení linek na výrobu respirátorů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.09.2020 22.10.2020 10:00
POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ PRO GENERAL PUBLIC S.R.O.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2019 07.08.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016