Profil zadavatele: Zámeček Žďárná z.s.

  • Název: Zámeček Žďárná z.s.
  • IČO: 06213979
  • Adresa:
    Žďárná 7
    67952 Žďárná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_1099.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ ZÁMEČEK ŽĎÁRNÁ - opakování
podlimitní Vyhodnoceno 03.03.2020 19.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016