Profil zadavatele: Město Třemošná

 • Název: Město Třemošná
 • IČO: 00258415
 • Adresa:
  Město Třemošná
  Sídliště 992
  330 11 Třemošná
 • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_110.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60066796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení podílu v akciové společnosti Vodárenská a kanalizační a. s. - úpis akcií - nepeněžitý vklad
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2021 30.11.2021 00:00
Smlouva o provádění některých pěstebních činností a o prodeji a nákupu dříví č. 1/2003 a Plán pěstební a těžební činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2021 24.11.2021 00:00
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2021 01.11.2021 00:00
SOD - Demolice objektu č.p. 143 a přidružených objektů na pozemku parc. č. 173 k.ú. Třemošná
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2021 05.10.2021 00:00
Sportovní hala a parkoviště Třemošná – zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2021 29.07.2021 00:00
SOD 2021 - Oprava povrchu u domu s pečovatelskou službou Třemošná
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2021 26.04.2021 00:00
SOD - Zpracování PD pro společné povolení stavby „Kulturní dům č.p. 1 v Třemošné“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2020 18.12.2020 00:00
SOD č. 26/2020 Řešení prostoru u Formanky v Třemošné
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 21.10.2020 00:00
VO Třemošná
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2020 09.10.2020 00:00
SOD „Třemošná – oprava MK Ku Staré cihelně“ č. sml. 55-1542.0160027ANA
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020 24.09.2020 00:00
SOD „Zhotovení stavby ZŠ Třemošná Chanos – rekonstrukce kuchyně“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2020 22.06.2020 00:00
SOD „Oprava střechy a práce s tím související na objektu DDM CHANOS, U Stadionu 964, Třemošná
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 16.06.2020 00:00
SOD „ZŠ Třemošná Americká 146, Rekonstrukce výdeje ŠD“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2020 27.05.2020 00:00
SOD „Rekonstrukce a modernizace jednací místnosti umístěné na MěÚ Třemošná“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2020 19.05.2020 00:00
Obnova malé vodní nádrže Záluží
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2020 03.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››