Profil zadavatele: Obec Nové Hamry

  • Název: Obec Nové Hamry
  • IČO: 00479080
  • Adresa:
    Nové Hamry 333
    36221 Nové Hamry
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_118.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 228970

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava místní komunikace na p.p.č. 1980/1 a 1981/2, k.ú. Nové Hamry
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2019 01.09.2019 00:00
Stavební úpravy bytů 274/1 a 274/2 v BD č.p. 274 Nové Hamry na st.p. 332, k.ú. Nové Hamry - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 01.09.2019 00:00
Pořízení traktoru
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 19.07.2019 00:00
Rekonstrukce multifunkčního centra – budovy č.p. 333
podlimitní Zadáno 30.09.2016 02.11.2016 14:00
OBEC NOVÉ HAMRY, ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DO HORNÍCH HAMRŮ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 29.02.2016 14:00
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI NOVÉ HAMRY
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2015 30.03.2015 12:00
Čisté komunikace v Nových Hamrech
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2014 01.10.2014 09:00
Regenerace zeleně v obci Nové Hamry
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.08.2014 17.09.2014 11:00
Rekonstrukce fotbalového hřiště – II. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2013 09.09.2013 12:00
Rekonstrukce fotbalového hřiště – I. Etapa
podlimitní Zadáno 30.08.2012 24.09.2012 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016